Veiligheid, Gezondheid en Hygiëne

Uiteraard besteden wij veel aandacht aan een veilige, hygiënische speelomgeving voor kinderen. Kinderdagverblijf Cookies heeft verschillende richtlijnen met betrekking tot hygiëne. Er wordt zorg voor gedragen dat er op verschillende manieren de opvang van onze Cookies op een zo veilig mogelijke manier gebeurt.
De groepsruimtes, het meubilair en de toiletten worden dagelijks schoon gehouden door onze huishoudelijk medewerker.
De commode, aankleedkussens, het speelgoed en de tafels worden schoongehouden door de pedagogisch medewerkers. Handjes worden voor en na de maaltijd en na het buitenspelen gewassen en het personeel let ook op de eigen hygiëne. Zo is er nog veel meer vastgelegd in het Schoonmaak- en Hygiëne beleidsplan.
 
Aan alle veiligheidseisen zijn voldaan: kindveilige en hoge stopcontacten, deuren met vingerstrips, omhoog gedraaide deurklinken, beveiligde ramen (alleen bovenste ramen te openen), kindvriendelijk meubilair en een ventilatiesysteem op alle ruimtes aanwezig. Al deze zaken zijn terug te vinden in het Veiligheidsbeleidsplan.
 
Verder hebben wij een;
  • Jaarlijks Risico Inventarisatie en Evaluatie op Veiligheid en Gezondheid
  • Kind EHBO, alle pedagogisch medewerkers zijn in bezit van dit certificaat
  • Bedrijfshulpverlening
  • Klachtencommissie sKK
  • In ons aanbod van voeding volgen wij het Hygiëneprotocol                      
Bovendien worden wij jaarlijks gecontroleerd door de brandweer en de GGD. Deze verslagen kunt u terugvinden op onze website, maar ook via www.lrkp.nl (inspectiepapporten ter inzage op kantoor).

Voor de toegang tot Kinderdagverblijf Cookies maken we gebruik van een toegangscontrole door middel van de vingerscan en/of een eigen code voor de ouders/verzorgers en het personeel.
Kinderen worden alleen meegegeven aan hun eigen ouders of een van te voren door de ouders aangewezen persoon.
 
Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gedaan. Hierdoor weten de pedagogisch medewerkers precies wat er moet gebeuren als zij plotseling met alle kinderen moeten evacueren.
 
Vier-ogen principe
Kinderdagverblijf Cookies heeft een open en professioneel werkklimaat waarin de pedagogisch medewerkers en leidinggevende hebben geleerd elkaar goede feedback te geven en op hun gedragingen aan te spreken.
Indien dit maar enigszins mogelijk is zijn er op de groepen twee volwassenen aanwezig. Dit zijn pedagogisch medewerkers, maar indien er niet veel kinderen zijn kan dit ook een stagiaire zijn die boventallig aanwezig is. Bovendien voegen we indien mogelijk aan het begin en aan het eind van de dag groepen samen, zodat er niet een klein groepje met 1 pedagogisch medewerker is.
De leidinggevende heeft veel inzicht in het functioneren van de pedagogisch medewerkers en in het reilen en zeilen in de groepen. Zij komt in het algemeen minimaal twee keer per dag op de groepen.

De inrichting van Kinderdagverblijf Cookies is een open structuur. Er zijn extra glazen ramen geplaatst tussen alle groepen, de hal en tussen het kantoor en de peutergroep.